Thực hiện lời Bác Hồ dạy, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

QPTD -Thứ Hai, 25/12/2017, 08:44 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, những năm qua, cùng với các giải pháp về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Binh chủng Pháo binh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng...

Binh chủng Pháo binh tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu

Binh chủng Pháo binh tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 26/06/2017, 08:08 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Binh chủng Pháo binh đang nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ...

Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh nâng cao chất lượng công tác tham mưu

QPTD -Thứ Hai, 20/03/2017, 08:42 (GMT+7)
Nhận thức rõ vai trò của cơ quan chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...

Phát huy truyền thống anh hùng, Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống anh hùng, Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Ba, 28/06/2016, 15:03 (GMT+7)
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định trước hết phải tập trung xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh...

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Binh chủng Pháo binh

Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Binh chủng Pháo binh

QPTD -Thứ Hai, 11/04/2016, 08:15 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 -2020), Đảng ủy Binh chủng đã đề ra chủ trương, giải pháp toàn diện nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng,...

Binh chủng Pháo binh xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Binh chủng Pháo binh xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 15/06/2015, 14:36 (GMT+7)
hận thức đúng vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,...

Binh chủng Pháo binh thi đua giữ tốt, dùng bền, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Binh chủng Pháo binh thi đua giữ tốt, dùng bền, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

QPTD -Thứ Năm, 18/12/2014, 16:00 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI),...

Ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội

Ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội

QPTD -Thứ Năm, 17/04/2014, 22:55 (GMT+7)
Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Binh chủng Pháo binh đã tổ chức triển khai toàn diện các nội dung thi đua,...

Quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Binh chủng Pháo binh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Binh chủng Pháo binh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

QPTD -Thứ Ba, 07/05/2013, 22:28 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh chủ trương tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện trong năm 2013, làm tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật ở Binh chủng Pháo binh

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật ở Binh chủng Pháo binh

QPTD -Thứ Tư, 20/03/2013, 15:45 (GMT+7)
Một là, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng về CTKT. Đây là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật và sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị tham gia CTKT.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:30 - 21/03/2018

EUR27688.4228019.41

GBP31525.6432031

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 09:55 - 21/03/2018

HCMSJC36.50036.680
Hà NộiSJC36.50036.700
Đà NẵngSJC36.50036.700

Thời tiết