Đảng bộ Binh đoàn 15 - điểm sáng về phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Đảng bộ Binh đoàn 15 - điểm sáng về phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

QPTD -Thứ Sáu, 08/09/2017, 07:24 (GMT+7)
Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đối với công tác xây dựng Đảng ở đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua, Đảng bộ Binh đoàn 15 đã chú trọng thực hiện bằng các giải pháp phù hợp, trở thành điểm sáng...

Hiệu quả hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng của Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Hiệu quả hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng của Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

QPTD -Thứ Năm, 10/08/2017, 07:44 (GMT+7)
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Binh đoàn 15 đã thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống; qua đó, khẳng định hiệu quả của một đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2017

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2017

QPTD -Thứ Ba, 01/08/2017, 13:47 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 8-2017 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước”; Trung tướng PHẠM HỒNG HƯƠNG “Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội”; Thiếu tướng ĐẶNG ANH DŨNG “Hiệu quả hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng của Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”; LÊ HỮU NGHĨA “Giá trị lịch sử và hiện thực của tác phẩm “Đường kách mệnh”,… và bài viết của các tác giả khác,...

Binh đoàn 15 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Binh đoàn 15 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2017, 07:56 (GMT+7)
Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế - quốc phòng. Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, Binh đoàn luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo thành điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân trên địa bàn...

Binh đoàn 15 thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đổi mới

Binh đoàn 15 thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đổi mới

QPTD -Chủ Nhật, 14/02/2016, 21:32 (GMT+7)
Đối với Binh đoàn 15, việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược được cụ thể hóa vào nhiệm vụ sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.

Công ty 74 gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với xây dựng địa bàn vững mạnh

Công ty 74 gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với xây dựng địa bàn vững mạnh

QPTD -Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:58 (GMT+7)
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và ý chí tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, người lao động, Công ty đã nêu tấm gương sáng về thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế,...

Binh đoàn 15 phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh

Binh đoàn 15 phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 10/09/2015, 09:55 (GMT+7)
Những năm qua, Binh đoàn 15 đã thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển sản xuất, kinh doanh với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn,...

Công ty 72 xây dựng "đường biên xanh" ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai

Công ty 72 xây dựng “đường biên xanh” ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai

QPTD -Thứ Ba, 19/05/2015, 10:48 (GMT+7)
Trải qua gần 42 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới phía Tây Nam tỉnh Gia Lai, bằng những nỗ lực không mệt mỏi, Công ty 72 - Binh đoàn 15 đã từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất này,...

Binh đoàn 15 kiên định mục tiêu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng

Binh đoàn 15 kiên định mục tiêu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng

QPTD -Thứ Ba, 20/01/2015, 09:51 (GMT+7)
Trước sự biến động của thị trường quốc tế, những năm gần đây giá mủ cao su đã xuống rất thấp, thị trường tiêu thụ kém, hàng tồn đọng nhiều đã làm cho các doanh nghiệp cao su trong nước nói chung và Binh đoàn 15 nói riêng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã và đang phát huy truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng”,...

Mô hình "dân vận khéo" ở Binh đoàn 15 (phần III)

Mô hình “dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (phần III)

QPTD -Thứ Hai, 23/06/2014, 10:03 (GMT+7)
Những kết quả từ việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đã khẳng định công tác dân vận (CTDV) của Binh đoàn 15 được tiến hành đúng hướng, sáng tạo, điển hình cả về mô hình, quy mô tổ chức và phương thức tiến hành,...

Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, báo chí Quân đội cần được củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:43 - 19/06/2019

EUR25862.5126618.2

GBP28917.8129380.75

USD2327023390

Giá vàng

Thời tiết