Bệnh viện Quân dân y miền Đông nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Bệnh viện Quân dân y miền Đông nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 28/04/2022, 13:15 (GMT+7)
Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho hàng chục triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; đóng góp hàng nghìn tỉ đồng vào ngân sách quốc phòng và ngân sách nhà nước; hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến vật tư y tế được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn

Phòng, chống tham nhũng - Cuộc chiến không ngừng, nghỉ

Phòng, chống tham nhũng - Cuộc chiến không ngừng, nghỉ

QPTD -Thứ Ba, 03/08/2021, 07:51 (GMT+7)
Từ tính chất nguy hại đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của chế độ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn coi tham nhũng là “giặc nội xâm”.

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.