Nửa thế kỷ bảo quản, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nửa thế kỷ bảo quản, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Chủ Nhật, 01/09/2019, 10:45 (GMT+7)
50 năm qua, với ý thức trách nhiệm cao, niềm vinh dự đặc biệt, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đơn vị nối tiếp nhau luôn trung thành tuyệt đối với Đảng và Bác Hồ, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được tin tưởng giao phó...

Nhà máy Z175 đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế

Nhà máy Z175 đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế

QPTD -Thứ Năm, 13/04/2017, 17:37 (GMT+7)
Nhà máy đã chủ động vượt lên để hội nhập và có bước phát triển khá vững chắc. Năng lực, hiệu quả sản xuất quốc phòng, kinh tế được nâng lên rõ nét. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm luôn đạt trên 10%. Quy mô sản xuất, chủng loại sản phẩm được mở rộng...

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 27/08/2015, 14:40 (GMT+7)
hực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định việc nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...

Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 19/09/2013, 14:49 (GMT+7)
Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong tình hình mới là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh thân thế, sự nghiệp, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, thể hiện cụ thể việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ở đơn vị,...

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 11/05/2012, 03:23 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt: giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng của Người.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết