Những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

QPTD -Thứ Hai, 09/11/2020, 10:00 (GMT+7)
Để nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực

"Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã" - Mô hình cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

“Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” - Mô hình cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2018, 16:39 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, cách làm hay, phù hợp; trong đó, điển hình là mô hình "Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã"...

Kinh nghiệm thực hiện công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Kinh nghiệm thực hiện công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

QPTD -Thứ Năm, 08/06/2017, 09:50 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Tỉnh là đơn vị điển hình trong thực hiện công tác đối ngoại, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác đối ngoại, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn rút ra một số bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quan trọng này...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2010

QPTD -Thứ Bảy, 14/05/2011, 23:14 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2010

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 14:58 (GMT+7)
-     Đại tướng Phùng Quang Thanh - Toàn quân tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2010. -     Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Đảng bộ Quân đội phấn đấu tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. -     Trung tướng Phạm Quang Phiếu - Nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý ngân sách quốc phòng năm 2010. Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng -     Trung tướng Phương Minh Hòa - Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị về đại hội Đảng các cấp. -     Đại tá Lê Hiền Vân -  Lực lượng vũ trang Thủ đô kết hợp thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của Thành phố. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -     Đại tá Lê Thanh Tuyền -  Lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh thực hiện bước 2 Cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực. -     Đại tá Trần Công Anh -  Đoàn B.15 làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH -     Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Quân khu 7 đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn. -     Thiếu tướng Dương Đức Hòa - Bộ đội Công binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. -     Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Bộ đội Biên phòng An Giang tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới. Quân sự nước ngoài -     Minh Đức - 10 sự kiện quốc phòng-quân sự nổi bật trên thế giới năm 2009. Vấn đề - Sự kiện -     Nguyễn Hồng Thao - Những cơ sở pháp lý để xây dựng biên giới đất liền Việt - Trung hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. -     Đồng Văn - Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009 - sự thể hiện nhất quán chính sách quốc phòng tự vệ vì hòa bình, hợp tác và phát triển. -     Vũ Hữu Ngoạn - Về mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. -     Vũ Phù Nghĩa - Lại một nhận định sai lệch của Nghị viện Châu Âu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm -     Đại tá Lê Quang Việt – Công tác kỹ thuật ở Binh đoàn Cửu Long. -     Đại tá Lê Tiến Hải – Xây dựng Viện Y học Hàng không trở thành một trung tâm y tế tiên tiến, hiện đại của quân đội. -     Đại tá Nguyễn Đình Minh - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chính trị viên ở Trường Sĩ quan Chính trị. -     Đại tá Lê Quang Đại - Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở tỉnh Phú Thọ. -     Đại tá Nguyễn Thế Nhất - Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tích cực tham gia xây dựng vùng biên giới vững mạnh. -     Đại tá Nguyễn Thế Thượng - Trường Quân sự Quân khu 9 nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. -     Đại tá Trương Xuân Tân - Đoàn Công binh Hải Vân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - kết quả và bài học kinh nghiệm. -     Đại tá Hoàng Văn Sinh – Công ty 72 gắn phát triển sản xuất-kinh doanh với xây dựng địa bàn vững mạnh. Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước -     Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ - Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh ở Quân khu 9. -     Đại tá Đinh Gia Thật - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quân chủng Hải quân. Sinh hoạt tư tưởng -     VKT -  Thi đua - đôi điều cần nói.  Nghiên cứu - Trao đổi -     Trung tướng Trần Thái Bình - Một số vấn đề về tác chiến chống đổ bộ đường biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. -     Nguyễn Hữu Phúc - Lê Đức Cường - Quản lý nhà nước về quốc phòng - mấy vấn đề cần quan tâm hiện nay. -     Đại tá Trần Đình Thăng - Về một số yếu tố ảnh hưởng đến chi ngân sách  quốc phòng của các quốc gia và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam. -     Đại tá Trần Đình Hướng - Bàn về huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác vận tải quân sự chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. -     Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Về quyền tài phá

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tích cực tham gia xây dựng vùng biên giới vững mạnh

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tích cực tham gia xây dựng vùng biên giới vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 03:42 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn quản lý và bảo vệ 252,34km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc; trong đó, có 21 xã (thị trấn) thuộc 5 huyện biên giới và 2 cửa khẩu quốc tế. Những năm qua, cùng với lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương, BĐBP Lạng Sơn luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, dự án của Nhà nước và của Tỉnh về phát triển kinh kinh tế-xã hội (KT-XH) và củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN) trên địa bàn biên giới, nhất là Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về “chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện đặc biệt khó khăn” và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lạng Sơn về \Xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện (VMTD) trong tình hình mới\ . Trên cơ sở đó, BĐBP Tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức thực hiện chặt chẽ, với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. BĐBP Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của Tỉnh để triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng,  chính sách và pháp luật của Nhà nước  về công tác biên phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn phát hiện kịp thời, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm canh, xâm cư và xâm nhập, vượt biên trái pháp luật của các đối tượng, không để xảy ra \điểm nóng\ trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách bảo vệ biên giới, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc. Trong quá trình phân giới, cắm mốc, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tham mưu tăng dày thêm 127 cột mốc phụ ở những khu vực đường biên giới khó nhận biết trên thực địa, tránh để xảy ra tình trạng tranh chấp trong quá trình quản lý sau này; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức bảo vệ an toàn \Lễ hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc\; chỉ đạo cơ quan chức năng, các đồn, trạm tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về Hiệp định quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-UB của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc giao đường biên, cột mốc tới các thôn, bản, các gia đình nhân dân ở sát biên giới để phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ. Đến nay, 485 hộ gia đình ở các thôn, bản giáp biên đã nhận đoạn đường biên, cột mốc quốc giới để cùng BĐBP quản lý, bảo vệ, đạt 74,8% tổng chiều dài biên giới trên địa bàn Tỉnh. Từ đó, ý thức về chủ quyền quốc gia, quốc giới của đồng bào vùng biên được nâng lên rõ rệt. Đồng bào đã tham gia hàng ngàn ngày công cùng BĐBP phát quang đường tuần tra biên giới; phát hiện, báo cho các đồn, trạm biên phòng hằng trăm tin tức có gía trị, giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, góp phần phát triển KT-XH, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng (VĐQC), tăng cường cho các xã biên giới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các Hiệp định, Hiệp ước, Quy chế biên giới, nhiệm vụ QP-AN, xây dựng và bảo vệ biên giới; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không để kẻ xấu lợi dụng, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tội phạm ở khu vực biê

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620