Thấm nhuần lời Bác, Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện tốt công tác vận động quần chúng

Thấm nhuần lời Bác, Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện tốt công tác vận động quần chúng

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2020, 08:14 (GMT+7)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn lực lượng Công an nhân dân vũ trang nay là Bộ đội Biên phòng: “Đoàn kết, cảnh giác/Liêm chính, cần kiệm/Hoàn thành nhiệm vụ/Khắc phục khó khăn/Dũng cảm trước địch/Vì nước quên thân/Trung thành với Đảng/Tận tụy với dân”1. Lời dạy của Người, được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn khắc ghi, coi đó là phương châm hành động để mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nơi biên giới.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Hai, 16/11/2015, 08:20 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Điện Biên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn Tỉnh. Nắm chắc tình hình, ý thức rõ trách nhiệm, Đảng ủy, chỉ huy Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp động viên bộ đội khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2009

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2009

QPTD -Thứ Bảy, 13/08/2011, 21:38 (GMT+7)

Quan hệ quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Cuba giai đoạn 1975 - 1995
Trong lịch sử và hiện tại, Việt Nam và Cuba là hai nước có nhiều nét tương đồng; Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Cuba anh em đã phải trải qua biết bao gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết