Vai trò của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và vấn đề xây dựng bộ đội Đặc công thời kỳ mới

Vai trò của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và vấn đề xây dựng bộ đội Đặc công thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 15/01/2018, 11:29 (GMT+7)
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đã làm tê liệt đầu não chỉ huy, điều hành của địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân và dân ta. Vận dụng những kinh nghiệm quý đó để xây dựng lực lượng Đặc công "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, trước hết, tập trung xây dựng Binh chủng “tinh nhuệ về chính trị",...

Bộ đội Đặc công làm theo lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ đội Đặc công làm theo lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 17/09/2015, 07:51 (GMT+7)
Hiện nay, cũng như các đơn vị trong toàn quân, Binh chủng Đặc công đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Trong đó, quán triệt, thực hiện Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Bộ đội Đặc công là một nội dung được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thường xuyên coi trọng,...

Trường Sĩ quan Đặc công thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo theo Kết luận 51 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Trường Sĩ quan Đặc công thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo theo Kết luận 51 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

QPTD -Thứ Năm, 25/07/2013, 09:10 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), những năm qua, Trường Sĩ quan Đặc công luôn bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng, nhất là những phát triển mới về nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công và nghệ thuật tác chiến đặc công trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng GD-ĐT theo hướng hệ thống, cơ bản, chuyên sâu;...

Một số vấn đề về sử dụng lực lượng Đặc công trong chống khủng bố

Một số vấn đề về sử dụng lực lượng Đặc công trong chống khủng bố

QPTD -Thứ Ba, 11/06/2013, 09:07 (GMT+7)
Phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ mới của lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với Bộ đội Đặc công, việc sử dụng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ này sao cho hiệu quả là vấn đề cần nghiên cứu, đặng góp phần bổ sung, phát triển nghệ thuật tác chiến của Bội đội Đặc công.

Mấy vấn đề về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đoàn Đặc công chủ lực

Mấy vấn đề về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đoàn Đặc công chủ lực

QPTD -Thứ Hai, 08/10/2012, 13:53 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là yêu cầu thường xuyên đối với các đơn vị trong toàn quân. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng đối với các đoàn Đặc công chủ lực. Vấn đề là làm gì, bằng giải pháp nào để thực hiện được mục tiêu đó.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 16:22 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Xây dựng Binh chủng Đặc công tinh nhuệ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Binh chủng Đặc công tinh nhuệ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 15/03/2012, 14:16 (GMT+7)
Binh chủng Đặc công là lực lượng cơ động chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam (thành lập ngày 19 tháng 3 năm 1967), có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng thường xuyên chăm lo xây dựng Binh chủng tinh nhuệ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Huấn thị của Bác - động lực quan trọng để bộ đội đặc công thực hiện tốt nhiệm vụ

Huấn thị của Bác - động lực quan trọng để bộ đội đặc công thực hiện tốt nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:46 (GMT+7)
Binh chủng Đặc công là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Đặc công luôn ghi nhớ Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 15:10 (GMT+7)
 Tổng mục lục tập hợp tất cả bài viết trong năm, theo chuyên mục và số Tạp chí đã đăng bài; giúp bạn đọc tiện tra cứu, khai thác thông tin và nhìn nhận tổng thể Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2011.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 12-2011

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 12-2011

QPTD -Thứ Hai, 05/12/2011, 15:50 (GMT+7)
Kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2011), Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt, trân trọng đăng bài viết của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Vũ Như Khôi, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hà…

Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế
Sáng 30/11, tại Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết