Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 29/08/2019, 07:27 (GMT+7)
Lời di huấn về đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị tư tưởng, tấm gương và phong cách của Người. Những giá trị đó, đã trở nên gần gũi với đời sống tinh thần của xã hội, luôn giữ vai trò định hướng xây dựng phẩm chất, nhân cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với nhà báo quân đội hiện nay

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với nhà báo quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 28/02/2014, 10:41 (GMT+7)
Bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với đội ngũ NBQĐ hiện nay là một vấn đề vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài thường xuyên, đồng bộ,...

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 15:00 (GMT+7)
Thanh niên Quân đội là một bộ phận của thanh niên Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng này cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Công binh Hải Vân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - kết quả và bài học kinh nghiệm

Đoàn Công binh Hải Vân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - kết quả và bài học kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 03:38 (GMT+7)
Đoàn Công binh Hải Vân thuộc Quân khu 4 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 1998). Hơn 10 năm gần đây, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Đoàn còn được giao nhiều nhiệm vụ, như: xây dựng các công trình chiến đấu, làm cầu treo, đường tuần tra biên giới; dò tìm bom mìn, vật liệu nổ; phòng, chống bão, lụt, khắc phục các sự cố do thảm họa; đăng cai nhiều hội thi, hội thao, diễn tập... Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đoàn xác định: phải coi trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Quán triệt Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị của Quân khu về xây dựng đơn vị VMTD, Đảng ủy Đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ huy Đoàn có kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD theo 5 mục tiêu của Chỉ thị, sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; trong đó, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt, phát huy vai trò của chỉ huy và các cơ quan, đoàn thể quần chúng trong quá trình thực hiện. Hằng năm, Đoàn tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất kết quả đạt được, xác định biện pháp thực hiện, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đột phá vào những đơn vị yếu; kết hợp chặt chẽ nội dung xây dựng đơn vị VMTD với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 917, Đoàn đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Một là , sự vững mạnh về chính trị của Đoàn thường xuyên được củng cố và tăng cường. Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị theo chương trình giáo dục cơ bản của các đối tượng và giáo dục thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc tăng cường giáo dục về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mặt trái của kinh tế thị trường và những tiêu cực xã hội, Đoàn chú trọng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó, khẳng định việc tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần ổn định kinh tế- xã hội trên địa bàn... Đoàn cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đến nay, các cấp đã có đủ biên chế chính ủy, chính trị viên;  mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy được giải quyết tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy, chi bộ duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, năng lực lãnh đạo ngày càng được nâng cao. Các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...) đã tổ chức được nhiều phong trào hoạt động sôi nổi trong đơn vị, tăng cường quan hệ, xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, cũng như khi dã ngoại làm nhiệm vụ. 10 năm liên tục gần đây, Đảng bộ Đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng đều đạt vững mạnh xuất sắc;  nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất cao, không có đơn thư khiếu kiện; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có 80% cán bộ các cấp hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá trở lên. Hai là, tổ chức biên chế của Đoàn thường xuyên được kiện toàn theo đúng quy định; duy trì nghiêm túc chế độ SSCĐ, chất lượng huấn luyện ngày càng cao. Hằng năm, Đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng mẫu biên chế của cấp trên, bảo đảm tỷ lệ quân số cao (năm 200

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết