Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 16/03/2023, 14:32 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị; tinh, gọn về tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chính quy và chấp hành kỷ luật,... là những nội dung cốt lõi trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Đây cũng là vấn đề quan trọng, xuyên suốt, đã và đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện, với đồng bộ các giải pháp.

Trường Quân sự Quân khu 2 đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Quân sự Quân khu 2 đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

QPTD -Thứ Ba, 14/03/2023, 06:40 (GMT+7)
Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 2 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng mặt công tác này.

Nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Quân y 175

Nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Quân y 175

QPTD -Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:29 (GMT+7)
Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc; có năng lực chuyên môn tốt theo từng lĩnh vực chuyên sâu; có kỹ năng nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quốc phòng ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Công tác quốc phòng ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:29 (GMT+7)
Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả

Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2023

Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2023

QPTD -Thứ Hai, 06/03/2023, 16:19 (GMT+7)
Sáng 06/3, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức phiên họp tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2022, phương hướng năm 2023,...

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

QPTD -Thứ Sáu, 24/02/2023, 08:34 (GMT+7)
Sức mạnh chiến đấu của Quân đội được tạo thành bởi nhiều yếu tố, nhưng suy cho cùng đều thuộc hai thành phần cơ bản và quan trọng nhất là con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đây cũng là hai yếu tố chịu tác động mạnh mẽ nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trước tác động của cuộc cách mạng này để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống là một yêu cầu tất yếu khách quan hiện nay.

Vĩnh Long tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ

Vĩnh Long tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Năm, 23/02/2023, 08:14 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn

Bắc Giang xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ vững chắc

Bắc Giang xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ vững chắc

QPTD -Thứ Năm, 16/02/2023, 13:17 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm chắc đặc điểm địa phương, tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc, trọng tâm là tăng cường tiềm lực, thế trận quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều thực hiện công tác dân vận theo lời Bác Hồ dạy

Lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều thực hiện công tác dân vận theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Tư, 15/02/2023, 08:48 (GMT+7)
Hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận cũng là những kết quả cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều. Đó là nền tảng để tiếp tục xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang Thị xã vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng

Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng

QPTD -Thứ Ba, 14/02/2023, 07:57 (GMT+7)
Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.