Bắc Cực - nơi cạnh tranh giữa các cường quốc

Bắc Cực - nơi cạnh tranh giữa các cường quốc

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 09:20 (GMT+7)
Với tiềm năng dồi dào, Bắc Cực đã và đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia, khiến khu vực này ngày càng có xu hướng được “quốc tế hóa”. Tất nhiên, điều đó cũng sẽ thúc đẩy cạnh tranh chiến lược tại đây, tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh mà việc giải quyết nó có thể sẽ vượt qua những khuôn khổ ngoại giao.

Phải chăng "không liên kết với nước này để chống nước kia" là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi?

Phải chăng “không liên kết với nước này để chống nước kia” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi?

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 08:00 (GMT+7)
Hòa bình và tự vệ là những thành tố cốt lõi trong bản chất chính sách quốc phòng của nước ta. Để thực hiện chính sách quốc phòng đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, ngày càng hiện đại để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; trong đó, “không liên kết với nước này để chống nước kia” là quan điểm nhất quán, xuyên suốt.

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

QPTD -Thứ Tư, 21/09/2022, 13:43 (GMT+7)
Sáng 21/9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2022, 08:00 (GMT+7)
Để tiến hành động viên quốc phòng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phải thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về động viên quốc phòng; đồng thời, chủ động nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ và các giải pháp công tác động viên quốc phòng phù hợp.

Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tỏa sáng trên vùng biên Gia Lai

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trên vùng biên Gia Lai

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2022, 08:00 (GMT+7)
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai luôn xác định tăng cường, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để “ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm cơ sở để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2022, 08:00 (GMT+7)
Nhận rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đối với sự trưởng thành và phát triển của từng cơ quan, đơn vị, những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2022, 16:17 (GMT+7)
Sáng 15/9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau đến thăm Bộ Quốc phòng

Sư đoàn 9 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sư đoàn 9 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2022, 09:28 (GMT+7)
Hằng năm, các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng quy chế và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ; qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho bộ đội; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành vi tiêu cực, vi phạm kỷ luật và tư cách người quân nhân cách mạng.

Nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô

Nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2022, 09:28 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính quy các mặt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng, phòng, chống dịch hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2022, 09:23 (GMT+7)
Quân đội vừa chủ động tham mưu, vừa trực tiếp triển khai tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển
Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.