Libya - cuộc khủng hoảng toàn diện

Libya - cuộc khủng hoảng toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 26/05/2022, 08:12 (GMT+7)
Sau hơn 10 năm thay đổi thể chế, chia cắt, cát cứ, bè phái trong hàng ngũ quân đội, cảnh sát, các định chế của nhà nước,… đã trở thành một căn bệnh thâm căn cố đế của quốc gia Bắc Phi này. Có lẽ phải còn rất lâu nữa, đất nước đầy tiềm năng kinh tế này mới có thể dần chữa lành những di chứng của “Mùa Xuân Arab” để xác lập được quỹ đạo hòa bình, ổn định.

Quân khu 5 nâng cao năng lực ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống

Quân khu 5 nâng cao năng lực ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống

QPTD -Thứ Năm, 16/12/2021, 08:10 (GMT+7)
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống,...

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với "thách thức kép"

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép”

QPTD -Thứ Hai, 11/10/2021, 09:29 (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, đại dịch Covid-19 trên địa bàn - “thách thức kép” - lực lượng vũ trang Quân khu phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành nhiều nội dung, biện pháp ứng phó nhằm góp phần ổn định tình hình, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; coi đó là tình cảm, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ “Bộ đội Cụ Hồ” đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Toan tính của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Toan tính của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

QPTD -Thứ Hai, 20/09/2021, 08:46 (GMT+7)
Sau 30 năm, Washington thực thi các biện pháp trừng phạt, đe dọa sử dụng vũ lực, đối thoại ở nhiều cấp độ, nhưng vấn đề hạt nhân Triều Tiên không những không hóa giải được, mà còn phức tạp hơn. Vì thế, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn đang rất thận trọng để tiếp cận vấn đề này.

Sư đoàn 370 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 370 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Ba, 13/07/2021, 07:57 (GMT+7)
Trước yêu cầu và đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân, không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Con đường cứu nước của Bác - Mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Con đường cứu nước của Bác - Mục tiêu, lý tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 03/06/2021, 09:22 (GMT+7)
Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga - con đường cách mạng vô sản. Con đường đó được Người khẳng định rõ ràng trong những văn kiện thông qua tại Hội nghị hợp nhất ngày 03/02/1930 “làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản”.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 07:55 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Sư đoàn Không quân 372 nâng cao chất lượng huấn luyện bay cứu hộ, cứu nạn

Sư đoàn Không quân 372 nâng cao chất lượng huấn luyện bay cứu hộ, cứu nạn

QPTD -Thứ Hai, 12/04/2021, 09:24 (GMT+7)
Sư đoàn Không quân 372 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn trọng điểm về thiên tai của cả nước. Do đó, cứu hộ, cứu nạn đã trở thành nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn.

Quân đoàn 4 tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương

Quân đoàn 4 tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương

QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)
Nâng cao trách nhiệm, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

An ninh con người trong tình hình mới

An ninh con người trong tình hình mới

QPTD -Thứ Sáu, 12/03/2021, 08:43 (GMT+7)
Vấn đề con người, nhất là an ninh con người luôn là chủ đề nóng của mọi quốc gia, thế giới, Việt Nam không là ngoại lệ. Vì thế, trong Đại hội XIII của Đảng, vấn đề này được các đại biểu bàn luận sôi nổi và thống nhất cao triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 30/6/2022.