Nét nổi bật về nghệ thuật quân sự trong trận Ấp Bắc năm 1963

Nét nổi bật về nghệ thuật quân sự trong trận Ấp Bắc năm 1963

QPTD -Thứ Năm, 05/01/2023, 07:30 (GMT+7)
Mặc dù lực lượng ít hơn địch nhiều lần, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo và nghệ thuật quân sự độc đáo, ta đã giáng cho địch một đòn chí mạng, giành thắng lợi vang dội. Chiến thắng Ấp Bắc trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với nhiều nét nổi bật về nghệ thuật quân sự.

Bác bỏ luận điệu xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại làm ảnh hưởng đến tiềm lực kinh tế của đất nước

Bác bỏ luận điệu xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại làm ảnh hưởng đến tiềm lực kinh tế của đất nước

QPTD -Thứ Hai, 26/12/2022, 08:14 (GMT+7)
Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là vấn đề khách quan mà mọi quốc gia trên thế giới đều phải tiến hành và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị hiện thực không thể phủ nhận

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị hiện thực không thể phủ nhận

QPTD -Thứ Ba, 13/12/2022, 17:42 (GMT+7)
Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiến hành mọi thủ đoạn nhằm xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tầm vóc và bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tầm vóc và bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 09/12/2022, 14:10 (GMT+7)
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt nhất, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; để lại cho quân và dân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý trong kháng chiến trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Những cống hiến to lớn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự phát triển của đất nước

Những cống hiến to lớn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự phát triển của đất nước

QPTD -Thứ Ba, 22/11/2022, 07:28 (GMT+7)
Đồng chí Võ Văn Kiệt luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ. Với bản lĩnh, tư duy và tầm nhìn chiến lược; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết, Đồng chí luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bằng những quyết sách năng động, táo bạo, phù hợp với thực tiễn

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Quân đoàn 4

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Quân đoàn 4

QPTD -Thứ Năm, 29/09/2022, 08:20 (GMT+7)
Nhờ có chủ trương đúng, hình thức, biện pháp sáng tạo, công tác tư tưởng đã thực sự góp phần xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn; đồng thời, là bảo đảm vững chắc để bộ đội miễn dịch trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan đơn vị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng

QPTD -Thứ Hai, 26/09/2022, 08:29 (GMT+7)
Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; duy trì mối quan hệ đoàn kết với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia; góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

QPTD -Thứ Năm, 04/08/2022, 08:37 (GMT+7)
Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Không thể phủ nhận, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Không thể phủ nhận, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

QPTD -Thứ Năm, 28/07/2022, 08:45 (GMT+7)
Đồng bào Khmer Nam Bộ là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cùng đồng bào cả nước thực hiện công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, xây dựng vững mạnh toàn diện, không thế lực nào có thể phủ nhận và phá hoại được.

Libya - cuộc khủng hoảng toàn diện

Libya - cuộc khủng hoảng toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 26/05/2022, 08:12 (GMT+7)
Sau hơn 10 năm thay đổi thể chế, chia cắt, cát cứ, bè phái trong hàng ngũ quân đội, cảnh sát, các định chế của nhà nước,… đã trở thành một căn bệnh thâm căn cố đế của quốc gia Bắc Phi này. Có lẽ phải còn rất lâu nữa, đất nước đầy tiềm năng kinh tế này mới có thể dần chữa lành những di chứng của “Mùa Xuân Arab” để xác lập được quỹ đạo hòa bình, ổn định.

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.