Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới

QPTD -Thứ Sáu, 01/07/2022, 06:43 (GMT+7)
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị

Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu

Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 12/05/2022, 06:07 (GMT+7)
Tăng thiết giáp là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân - binh chủng chiến đấu chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 21/03/2022, 08:19 (GMT+7)
Đại hội XIII của Đảng xác định: xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì thế, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật là đòi hỏi cấp thiết trong xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

QPTD -Thứ Năm, 06/01/2022, 08:34 (GMT+7)
Ngày 05/01/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.

Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cơ động chiến lược

Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cơ động chiến lược

QPTD -Thứ Hai, 22/11/2021, 08:10 (GMT+7)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với việc cơ động chiến lược của đơn vị, ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2 đang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị mới

Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị mới

QPTD -Thứ Sáu, 15/10/2021, 09:32 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tổ chức, quản lý, khai thác làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần hoàn thành nhiệm vụ,...

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác

QPTD -Thứ Tư, 22/09/2021, 10:14 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:59 (GMT+7)
Công tác kỹ thuật Quân khí là tập hợp các hoạt động “nuôi sống” vũ khí, góp phần quan trọng nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Vì thế, công tác này cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tốt vũ khí cho toàn quân.

Thông báo: Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo: Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

QPTD -Thứ Sáu, 09/07/2021, 06:50 (GMT+7)
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ Ba để thảo luận và quyết định về các nội dung.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

QPTD -Thứ Sáu, 25/06/2021, 07:33 (GMT+7)
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030". Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 30/6/2022.