Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

QPTD -Thứ Ba, 30/04/2019, 08:51 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019), Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết: “Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)” của Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam...

Giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập

Giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập

QPTD -Thứ Hai, 24/12/2018, 21:40 (GMT+7)
Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng, nhất quán trong các văn kiện của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam; là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.

Đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ

Đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2018, 16:09 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng.

Đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau

Đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau

QPTD -Thứ Ba, 25/09/2018, 07:24 (GMT+7)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Khi đề cập đến vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng.

Sức mạnh của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết dân tộc Việt

Sức mạnh của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết dân tộc Việt

QPTD -Thứ Bảy, 14/02/2015, 15:34 (GMT+7)
Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các vị lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng

Đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng

QPTD -Thứ Bảy, 07/02/2015, 13:27 (GMT+7)
Trong suốt quá trình lãnh đạo, Ðảng ta luôn khẳng định: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong đấu tranh cách mạng,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2015

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2015

QPTD -Chủ Nhật, 01/02/2015, 20:45 (GMT+7)
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2-2015 trân trọng đăng bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình hiện nay", bài "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" của tác giả Nguyễn Trọng Phúc – Nguyễn Thị Nhàn và bài “Đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng” của Nguyễn Việt Hùng… cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.

Không thể phá vỡ sự đoàn kết dân tộc

Không thể phá vỡ sự đoàn kết dân tộc

QPTD -Thứ Hai, 17/11/2014, 13:39 (GMT+7)
Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia. Đó cũng là truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, được nhân dân ta xây đắp, gìn giữ từ ngàn đời và hiện nay đang được tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...

Cách mạng Cam-pu-chia và dấu ấn Quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp

Cách mạng Cam-pu-chia và dấu ấn Quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp

QPTD -Thứ Năm, 12/12/2013, 11:34 (GMT+7)
Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Cam-pu-chia, cuối năm 1978, Quân tình nguyện Việt Nam lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia mở cuộc tiến công tiêu diệt chế độ Pôn Pôt, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng.

Đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

QPTD -Thứ Ba, 23/04/2013, 11:41 (GMT+7)
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, mà một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là Đảng ta đã xây dựng và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:16 - 22/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết