"Tam quyền phân lập" không phải là sự lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước của Việt Nam

“Tam quyền phân lập” không phải là sự lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước của Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 11/09/2017, 13:25 (GMT+7)
Điều 2, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân” nên “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Do đó, mô hình tổ chức nhà nước pháp quyền ở Việt Nam không phải và không thể “tam quyền phân lập”...

Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp năm 2013

Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp năm 2013

QPTD -Thứ Hai, 16/06/2014, 16:17 (GMT+7)
Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ là quan điểm mang tính nguyên tắc của Đảng ta về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Nguyên tắc này, được thể hiện rõ ở Điều 5, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013,...

Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp năm 2013

Vấn đề dân tộc trong Hiến pháp năm 2013

QPTD -Thứ Hai, 16/06/2014, 16:17 (GMT+7)
Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ là quan điểm mang tính nguyên tắc của Đảng ta về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Nguyên tắc này, được thể hiện rõ ở Điều 5, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013,...

Cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý của Điều 4 Hiến pháp năm 1992

Cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý của Điều 4 Hiến pháp năm 1992

QPTD -Thứ Năm, 11/04/2013, 22:12 (GMT+7)
Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Đó là sự cần thiết và có cơ sở về mặt lịch sử, chính trị và pháp lý.

Đa đảng không hẳn là ưu việt

Đa đảng không hẳn là ưu việt

QPTD -Thứ Tư, 27/02/2013, 09:21 (GMT+7)
Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là một trong số ít điều được dư luận quan tâm. Không chỉ người Việt Nam ở trong và ngoài nước quan tâm, mà nhiều người mang quốc tịch các nước cũng rất quan tâm đến Điều 4 Hiến pháp năm 1992.

Vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng trong Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi

Vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng trong Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi

QPTD -Chủ Nhật, 27/01/2013, 09:40 (GMT+7)
Từ thực tiễn thực hiện trong thời gian qua và trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, một số điều trong Hiến pháp năm 1992 quy định công tác quản lý nhà nước về quốc phòng thuộc chế định “Chủ tịch nước” và chế định “bảo vệ Tổ quốc” đã bộc lộ những bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định này cho phù hợp là rất cần thiết.

Vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng trong Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi

Vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng trong Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi

QPTD -Chủ Nhật, 27/01/2013, 09:40 (GMT+7)
Từ thực tiễn thực hiện trong thời gian qua và trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, một số điều trong Hiến pháp năm 1992 quy định công tác quản lý nhà nước về quốc phòng thuộc chế định “Chủ tịch nước” và chế định “bảo vệ Tổ quốc” đã bộc lộ những bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định này cho phù hợp là rất cần thiết.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2012, 03:23 (GMT+7)
Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường nhập nhèm giữa quyền con người và quyền công dân để vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền con người. Thủ đoạn mà họ thường dùng là tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân; trong khi đó, quyền con người và quyền công dân là không đồng nhất.

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

QPTD -Thứ Sáu, 03/08/2012, 02:54 (GMT+7)
Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta. Chúng cho rằng, Nhà nước pháp quyền là “của riêng” CNTB, còn Nhà nước ta là Nhà nước “đảng trị”…() Thực chất có phải như vậy?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết