Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:41 (GMT+7)
Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng đặc biệt. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra một trong những nguyên nhân cơ bản của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cuộc đấu tranh này là vấn đề rất quan trọng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng

QPTD -Thứ Ba, 14/08/2012, 00:40 (GMT+7)
Ngày 13-8, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng.

Mấy biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở

Mấy biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở

QPTD -Thứ Ba, 31/07/2012, 09:22 (GMT+7)
Quản lý tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở là một mặt quan trọng của công tác quản lý chính trị nội bộ trong Quân đội. Thông qua công tác này, cấp ủy các cấp không chỉ nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, mà còn kịp thời đề ra được những chủ trương, giải pháp để ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Hội thảo khoa học bàn về những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Hội thảo khoa học bàn về những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Sáu, 18/05/2012, 02:34 (GMT+7)
Ngày 17-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cuộc Hội thảo khoa học, chủ đề: Bàn về những giải  pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới dự. Tham dự hội thảo có gần 150 nhà lãnh đạo, nhà quản lý từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, bộ, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước, với 47 tham luận, trong đó gần 20 tham luận, ý kiến được trình bày trực tiếp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470