Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám

Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Hai, 17/08/2020, 13:41 (GMT+7)
Như một điệp khúc quen thuộc, cứ vào dịp nhân dân ta chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận bản chất, ý nghĩa và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Bởi vậy, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và kiên quyết đấu tranh bác bỏ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm đại hội đảng các cấp

Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm đại hội đảng các cấp

QPTD -Thứ Hai, 09/03/2020, 18:14 (GMT+7)
Đã thành “thông lệ”, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và kiên quyết đấu tranh bác bỏ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 05/09/2019, 08:00 (GMT+7)
Các thế lực thù địch nhân danh nghiên cứu khoa học, mượn cớ bàn lại lịch sử, tìm tòi góc nhìn, cách tiếp cận mới, ra vẻ ca ngợi, tán dương, nhưng thực chất là xuyên tạc Di chúc và toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòng chống Đảng và cách mạng Việt Nam...

"Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là khai hóa văn minh" - một luận điệu xuyên tạc

“Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là khai hóa văn minh” - một luận điệu xuyên tạc

QPTD -Thứ Sáu, 24/05/2019, 07:38 (GMT+7)
Hiện nay, có luận điệu cho rằng, “thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là sự khai hóa văn minh”. Đây hoàn toàn là sự ngộ nhận, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, nhằm hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phải kiên quyết đấu tranh, bác bỏ...

Cảnh giác với những kẻ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động chống phá chế độ

Cảnh giác với những kẻ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động chống phá chế độ

QPTD -Thứ Sáu, 29/06/2018, 21:57 (GMT+7)
Lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động biểu tình, gây rối chống phá Đảng, chế độ ta là thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhận thức đúng, vạch trần và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ và vận động nhân dân không mắc mưu những thủ đoạn đó là việc làm cần thiết hiện nay,...

Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ thông tin xấu, độc trên mạng

Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ thông tin xấu, độc trên mạng

QPTD -Thứ Năm, 16/03/2017, 13:15 (GMT+7)
Xuyên tạc, bịa đặt, “đổi trắng thay đen”, đưa tin mập mờ,… vốn là thủ đoạn được các thế lực thù địch và bọn phản động thường dùng để chống phá nước ta. Những thủ đoạn đó lại đang được “tiếp sức” bởi in-tơ-nét, mạng xã hội nên càng nguy hiểm hơn. Vậy, chúng ta hãy cảnh giác và...

Cảnh giác với những trò "Đánh lận con đen" của các thế lực thù địch, phản động

Cảnh giác với những trò "Đánh lận con đen" của các thế lực thù địch, phản động

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2016, 07:54 (GMT+7)
Để chống phá cách mạng Việt Nam, mà trọng tâm là chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch không từ một âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt nào. Trong đó, những chiêu trò theo dạng “đánh lận con đen” được họ thường xuyên sử dụng. Vì thế, chúng ta hãy cảnh giác, chủ động đấu tranh, bác bỏ,...

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười

QPTD -Thứ Hai, 05/11/2012, 15:05 (GMT+7)
Yêu cầu đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn công kích, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải trung thành với lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việt Nam có những bước phát triển quan trọng trong tự do tôn giáo

Việt Nam có những bước phát triển quan trọng trong tự do tôn giáo

QPTD -Thứ Sáu, 15/06/2012, 02:15 (GMT+7)
Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập - Những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ là chủ đề cuộc Hội thảo quốc tế do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ngày 14-6, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến tôn giáo nói chung, làm rõ hơn những chuyển biến và thành tựu về tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm...

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 10/02/2012, 03:46 (GMT+7)
Ngày 07-02-2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc này.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:48 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết