Một số giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Sư đoàn Không quân 370

Một số giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Sư đoàn Không quân 370

QPTD -Thứ Sáu, 14/02/2014, 09:55 (GMT+7)
Sư đoàn 370 là đơn vị Không quân hỗn hợp được trang bị nhiều loại máy bay, khí tài hiện đại, có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác,...

Công tác huấn luyện ở Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

Công tác huấn luyện ở Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

QPTD -Thứ Tư, 10/07/2013, 22:02 (GMT+7)
Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đường không (Quân chủng Phòng không – Không quân) có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, giáo viên huấn luyện dù - TKCN của Quân chủng; cán bộ, nhân viên chuyên ngành TKCN đường không của Quân đội và Ủy ban Quốc gia TKCN; huấn luyện nhảy dù thoát hiểm cho phi công, tổ bay của các đơn vị Không quân và lực lượng đổ bộ đường không của các quân chủng, binh chủng.

Không quân nhân dân Việt Nam xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Không quân nhân dân Việt Nam xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

QPTD -Thứ Ba, 12/03/2013, 22:26 (GMT+7)
Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, Không quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

Xây dựng đội ngũ phi công quân sự ở Sư đoàn Không quân 370

Xây dựng đội ngũ phi công quân sự ở Sư đoàn Không quân 370

QPTD -Thứ Năm, 21/06/2012, 16:35 (GMT+7)
Trước yêu cầu xây dựng Sư đoàn: “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai, thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực; trong đó, việc tập trung xây dựng đội ngũ  phi công quân sự được hết sức coi trọng.

Bàn thêm về xây dựng thế trận tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Bàn thêm về xây dựng thế trận tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 21/06/2012, 09:20 (GMT+7)
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai (nếu xảy ra), chúng ta sẽ phải đương đầu với đối tượng tác chiến có tiềm lực quân sự mạnh, lại sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, chúng ta phải tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt ngay từ thời bình; trong đó, xây dựng thế trận tác chiến chiến lược là nội dung quan trọng, cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, phát triển cả về lý luận và thực tiễn.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2007

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2007

QPTD -Thứ Tư, 30/11/2011, 23:34 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 10-2008

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 10-2008

QPTD -Thứ Sáu, 16/09/2011, 23:34 (GMT+7)

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:02 - 04/07/2020

HCMSJC49.50049.880
Hà NộiSJC49.50049.900
Đà NẵngSJC49.50049.900

Thời tiết