Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của học viên đào tạo chính ủy trung đoàn, sư đoàn

Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của học viên đào tạo chính ủy trung đoàn, sư đoàn

QPTD -Thứ Năm, 26/10/2017, 09:30 (GMT+7)
Những năm qua, Học viện Chính trị có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo chính ủy trung đoàn, sư đoàn; trong đó, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng thực tập của học viên...

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

QPTD -Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của Quân đội, đất nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác; coi đây là vấn đề cơ bản, then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT,...

Nâng cao chất lượng đào tạo chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Nâng cao chất lượng đào tạo chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Ba, 15/10/2013, 16:58 (GMT+7)
Để xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, nâng cao chất lượng đào tạo là giải pháp cơ bản,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2013

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2013

QPTD -Thứ Ba, 01/10/2013, 09:36 (GMT+7)
Chuyên mục "Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng", Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 10-2013 trân trọng đăng các bài viết: "10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) của Thủ đô Hà Nội" của tác giả Nguyễn Thế Thảo, "Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) - kết quả và những vấn đề đặt ra" của Trung tướng Nguyễn Đức Khiển, "Nâng cao chất lượng đào tạo chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị" của Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh…

Toàn văn Tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn mới của APPF
Chiều 20-01, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) đã kết thúc tốt đẹp và ra Tuyên bố Hà Nội "Tầm nhìn mới cho Quan hệ đối tác Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:13 - 24/01/2018

EUR27604.1727934.2

GBP31350.4931853.11

USD2267522745

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 23/01/2018

HCMSJC36.71036.880
Hà NộiSJC36.71036.900
Đà NẵngSJC36.71036.900

Thời tiết