Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 - điểm tựa vững vàng cho nhân dân biên giới

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 - điểm tựa vững vàng cho nhân dân biên giới

QPTD -Thứ Tư, 24/07/2019, 07:28 (GMT+7)
Những năm qua, Đoàn luôn vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp cùng đảng bộ, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các điểm dân cư, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

QPTD -Thứ Hai, 10/06/2019, 14:25 (GMT+7)
Đến nay, Đoàn đã hoàn thành hàng trăm công trình trong các dự án; trong đó, có 94,5km đường giao thông nông thôn, 20 điểm trường học, 05 trạm xá quân - dân y, 06 điểm nhà trẻ, 37 nhà văn hóa; trồng mới được 5.605 ha rừng, chăm sóc gần 12.000 ha, bảo vệ an toàn hơn 40.000 ha rừng đầu nguồn; đang phối hợp với các địa phương triển khai 16 mô hình trồng trọt, 17 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 78 – điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 78 – điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

QPTD -Thứ Sáu, 22/03/2019, 11:34 (GMT+7)
Đoàn Kinh tế - quốc phòng 78 đứng chân, hoạt động trên địa bàn xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) và xã Ia Dom (huyện Ia HDrai) tỉnh Kon Tum, có nhiệm vụ  phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Kinh nghiệm "Dân vận khéo" ở Trung đoàn kinh tế - quốc phòng 710

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” ở Trung đoàn kinh tế - quốc phòng 710

QPTD -Thứ Năm, 04/05/2017, 08:22 (GMT+7)
Để thực hiện được “dân vận khéo”, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Trong đó, coi trọng nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư...

Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 - điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng biên giới Tây Bắc

Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 - điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng biên giới Tây Bắc

QPTD -Thứ Năm, 12/11/2015, 10:43 (GMT+7)
Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 đứng chân trên địa bàn vùng sâu, biên giới còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; kinh tế chậm phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định,..

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 14/05/2015, 14:06 (GMT+7)
Đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng là chủ trương lớn của Chính phủ, nhằm tăng cường nguồn lực con người cho các đoàn kinh tế - quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo,...

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2013, 14:57 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp trong triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo ra diện mạo, sức sống mới trên địa bàn chiến lược Đông Bắc Tổ quốc.

Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 – điểm tựa niềm tin của đồng bào trên vùng đất biên cương

Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 – điểm tựa niềm tin của đồng bào trên vùng đất biên cương

QPTD -Thứ Sáu, 03/05/2013, 08:51 (GMT+7)
Ý thức sâu sắc về nhiệm vụ được giao, nắm chắc đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết về chính trị, xác định đây là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn cả trước mắt và lâu dài.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:06 (GMT+7)
Chủ trương xuyên suốt của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là: phát huy nội lực, phấn đấu không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:19 (GMT+7)
Quản lý nhà nước về quốc phòng là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Hà Giang đã và đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:53 - 20/08/2019

EUR25504.0526349.06

GBP27824.5428270.1

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết