Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 11/11/2019, 13:23 (GMT+7)
Thời gian tới, Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện...

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2019, 15:42 (GMT+7)
Để phát huy vai trò của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong lãnh đạo Cơ quan vững mạnh, cần tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị...

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

QPTD -Thứ Hai, 07/10/2019, 15:02 (GMT+7)
Tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị được thể hiện trước hết ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII thành công tốt đẹp

QPTD -Thứ Năm, 23/07/2015, 10:22 (GMT+7)
Chiều ngày 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc (21 và 22-7).

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII

QPTD -Thứ Ba, 21/07/2015, 14:59 (GMT+7)
Sáng 21-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc phiên chính thức. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Ba, 21/07/2015, 14:35 (GMT+7)
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ

QPTD -Thứ Ba, 16/12/2014, 20:19 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định để Tổng cục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong suốt 70 năm qua. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này càng phải được chú trọng, tăng cường,...

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Hai, 12/05/2014, 13:56 (GMT+7)
Sau gần ba năm thực hiện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức hút mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức, hành động, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của CB,ĐV,...

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 09/12/2013, 15:02 (GMT+7)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thời gian qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp Nghị quyết đề ra; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị,...

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 30/05/2020

HCMSJC48.52048.900
Hà NộiSJC48.52048.920
Đà NẵngSJC48.52048.920

Thời tiết