Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2012, 13:21 (GMT+7)
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Trường Sĩ quan Công binh thi đua dạy tốt, học tốt

Trường Sĩ quan Công binh thi đua dạy tốt, học tốt

QPTD -Chủ Nhật, 18/09/2011, 00:18 (GMT+7)

Đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

QPTD -Thứ Hai, 04/04/2011, 07:08 (GMT+7)
Tháng 1-2011, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công với niềm phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội đã định hướng và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đang được Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết