Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 03/11/2017, 09:07 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07-11-1917 – 07-11-2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam”, khẳng định ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục tỏa sức sống mạnh mẽ đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước...

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

QPTD -Thứ Hai, 10/08/2015, 17:10 (GMT+7)
Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á,...

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

QPTD -Thứ Hai, 07/05/2012, 02:07 (GMT+7)
Trong số những vĩ nhân của lịch sử, C. Mác là nhà khoa học thiên tài và là nhà tư tưởng vĩ đại có những cống hiến to lớn, mang ý nghĩa thời đại đối với sự phát triển của tư tưởng nhân loại, nhất là tư tưởng về sự phát triển con người. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của C. Mác, có thể khẳng định vấn đề con người là điểm xuất phát và sự phát triển con người là mục đích cao nhất của học thuyết Mác.

Một hành động tội lỗi!

Một hành động tội lỗi!

QPTD -Thứ Tư, 28/03/2012, 09:24 (GMT+7)
Hiện nay, một số người đang lợi dụng không gian kỹ thuật số viết bài xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bôi nhọ lịch sử dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kẻ đã tưởng tượng ra “Bi kịch Việt Nam”, tạo cớ để các thế lực thù địch công kích vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là một hành động tội lỗi

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

QPTD -Thứ Sáu, 16/12/2011, 06:33 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) của Đảng đã ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.

Cách mạng Tháng Mười với nguồn lực "tác thành" cho cách mạng Việt Mam

Cách mạng Tháng Mười với nguồn lực “tác thành” cho cách mạng Việt Mam

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:41 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga, do giai cấp vô sản tiến hành thắng lợi, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở đầu thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới; ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam.

Sự toàn thắng của trí tuệ Việt Nam

Sự toàn thắng của trí tuệ Việt Nam

QPTD -Thứ Bảy, 06/08/2011, 22:01 (GMT+7)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011

QPTD -Thứ Bảy, 30/04/2011, 14:13 (GMT+7)
Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc. Trong buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu trên (lược ghi của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:47 - 25/05/2020

HCMSJC48.45048.850
Hà NộiSJC48.45048.870
Đà NẵngSJC48.45048.870

Thời tiết