Cảnh giác, phòng, chống âm mưu lợi dụng hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật để chống phá Việt Nam

Cảnh giác, phòng, chống âm mưu lợi dụng hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật để chống phá Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 25/09/2019, 15:48 (GMT+7)
Kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch thường lợi dụng việc hợp tác để tuyên truyền quan điểm pháp lý tư sản, tư tưởng đa nguyên, đa đảng, nhằm chuyển hóa quan điểm lập pháp của Đảng, làm chệch mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....

Đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên

Đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên

QPTD -Thứ Hai, 08/07/2019, 07:45 (GMT+7)
Trước hết, phải luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động để đồng bào nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới...

Chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch

Chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2016, 07:58 (GMT+7)
Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết...

Bộ đội Biên phòng chủ động bảo vệ an ninh biên giới đất liền

Bộ đội Biên phòng chủ động bảo vệ an ninh biên giới đất liền

QPTD -Thứ Ba, 24/04/2012, 09:29 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới. Những năm qua, các đơn vị biên phòng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác dân vận

Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác dân vận

QPTD -Thứ Năm, 08/09/2011, 15:12 (GMT+7)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận (CTDV) và vai trò của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong thực hiện công tác này, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho lực lượng DQTV thực hiện tốt CTDV, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết